🌳🌿 Šta je certificiranje šuma?

  Certifikat za održivo gospodarenje šumama je dobrovoljni, tržišno orijentisani instrument šumarske politike koji se sprovodi kroz dva odvojena, ali povezana procesa: certificiranje održivog gospodarenja šumama i certificiranje lanca snadbijevanja. 🔗 Certificiranje održivog gospodarenja šumama osigurava da se šumama gospodari OPŠIRNIJE