🌳📢 U mjesecu aprilu je u Travniku održana druga po redu radionica u okviru projekta “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini”.
Radionica je imala za cilj prezentovati rezultate projekta, educirati interesne strane o mogućnostima i potrebama za certificiranjem privatnih šuma u BiH PEFC standardom, te potaći diskusiju o tematici.

Najbitniji zaključci sa radionice iz Travnika su sljedeći:

📌 Površina privatnih šuma u BiH nije zanemariva, te je važno optimizirati njihovo upravljanje radi postizanja ekonomskih, ekoloških i društvenih koristi.
📌 Potrebno je povećati svijest donosioca odluka o važnosti privatnih šuma i unaprijediti kapacitete javne šumarske administracije za njihovo upravljanje.
📌Certificiranje privatnih šuma na nivou (manjih pilot područja) općina ili kantona može biti ekonomski isplativo rješenje za pokretanje procesa certificiranja privatnih šuma PEFC standardom, stvarajući postepen, provjeren i održiv pristup certificiranju.
📌 Osiguravanje finansijskih sredstava za certificiranje, nadzor i recertificiranje privatnih šuma putem preraspodjele postojećih javnih sredstava može dodatno motivisati šumoposjednike za proces certificiranja.
📌 Intenzivan rad na promociji koristi PEFC standarda i certifificiranja među privatnim šumoposjednicima je ključan, kao i informiranje o mogućnostima i prednostima PEFC certifikacije.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš – fea i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.