Dana 15. maja 2024. godine, na Vlašiću je održana Završna konferencija u okviru projekta “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini”. Cilj konferencije bio je educirati učesnike o značaju primjene PEFC standarda pri certificiranju privatnih šuma, prezentovati rezultate projekta te potaknuti dijalog o certificiranju privatnih šuma među zainteresovanim stranama.

Na konferenciji je učestvovalo 34 učesnika, među kojima su bili predstavnici javne šumarske administracije, javnih preduzeća šumarstva, stručne javnosti i nevladinog sektora iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH). Tokom diskusija, učesnici su se fokusirali na nekoliko ključnih tema, uključujući primjere dobre prakse, potrebe za dodatnom edukacijom o procesu certificiranja, digitalizacijom i centralizacijom podataka o privatnim šumama te identifikacijom izazove i potreba za proces certificiranja privatnih šuma u budućnosti.

Osnovne spoznaje i zaključci koje je Završna konferencija donijela su sljedeći:

  1. Edukacija privatnih šumoposjednika: Istaknuta je potreba za dodatnom edukacijom privatnih šumoposjednika o procesu certificiranja kako bi bolje razumjeli njegove koristi i korake koje trebaju poduzeti. Usvajanje Uredbe o deforestaciji (EUDR) može dodatno motivisati šumoposjednike da certificiraju svoje šume.
  2. Digitalizacija upravljanja privatnim šumama: Posebna pažnja posvećena je digitalizaciji upravljanja privatnim šumama, uz predstavljanje inovativnih informacionih sistema koji olakšavaju praćenje i certificiranje šuma. Razvoj aplikacija za evidenciju radova i mogućnost podnošenja zahtjeva za sječu putem informacionog sistema predstavljaju značajan napredak, a očekuje se da će privatni šumoposjednici uskoro imati pristup ovim alatima. Također je naglašena je potreba za unificiranjem i centralizacijom statističkih podataka o privatnim šumama i šumoposjednicima i kreiranjem jedinstvene baze podataka. Trenutno nepostojanje centralizirane baze podataka dovodi do nepreciznosti i otežava planiranje upravljanja privatnim šumama, dok politika nasljeđivanja vlasništva u BiH dodatno doprinosi fragmentaciji šumskog posjeda.
  3. Certificiranje pilot područja: Diskutovano je o prednostima certificiranja pilot područja, koje može pružiti praktična iskustva i primjere dobre prakse za širu primjenu certificiranja privatnih šuma. Predlaže se odabir reprezentativnih uzoraka za certificiranje, kao što su npr. općine.

Sumiranje naučenih lekcija kroz jedinstvenu publikaciju:

Na konferenciji je predstavljen dokument “Zaključci i naučene lekcije o mogućnostima dalje afirmacije procesa certificiranja privatnih šuma u Bosni i Hercegovini po PEFC standardu”. Ovaj dokument obuhvatio je analizu stanja šumskih resursa, s posebnim osvrtom na stanje privatnih šuma u Bosni i Hercegovini, PEFC certificiranje na globalnom nivou, te zaključke i naučene lekcije tokom projekta. Dokument pruža prijedloge za daljnje unapređenje procesa certificiranja privatnih šuma u BiH.

Dokument je dostupan na stranici www.pefc.ba. (IZVJEŠTAJ), www.nasasuma.com; www.mislioprirodi.ba; www.aps-sbk.ba; www.ikor.ba; www.feasee.org kao i na fejzbuk stranicama navedenih organizacija.

Dalji koraci:

Projekat „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“ poslužio je kao katalizator za poticanje teme certificiranja privatnih šuma u BiH. Prikupljena znanja i iskustva stručnjaka u oblasti šumarstva pružaju temelje za buduće napredovanje u ovoj oblasti.

Pozivamo sve čitatelje da prate stranicu www.pefc.ba kako bi ostali informisani o daljnjim koracima i aktivnostima vezanim za promociju certificiranja i održivog upravljanja privatnim šumama u BiH.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost partnera u projektu, Udruženja provatnih šumovlasnika “Naša šuma”, Asocijacije privatnih šumoposjednika Srednjobosanskog kantona, Inicijative za kvalitet i održivi razvoj – IKOR te Inicijative za šumarstvo i okoliš – FEA, i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Učesnici Završne konferencije u okviru projekta “Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“