U okviru projekta ” 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” provedeno je istraživanje o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine. 🌲🇧🇦

Kao prepreke za provođenje procesa certificiranja ispitanici istraživanja označavaju više razloga:

❓📉 Nedostatak informacija o procesu certificiranja (41,9%),

🤷‍♂️📚 Nedostatak znanja (37,6%),

💸🚫 Nedostatak finansijskih sredstava (36,7%),

🤝🌲 Nedostatak zajedničkih inicijativa za certificiranje od strane udruženja vlasnika privatnih šuma (34,8),

🤔💡 Nedostatak savjetodavne službe (25,2%),

🏡🌲 Veličina posjeda (25,7%),

🗃️🚫 Administrativne prepreke (10,5%).

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

________________________________________

As part of the project “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐧-𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐝𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐞𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚”, research was conducted on the familiarity of private forest owners with PEFC standards/certification in Bosnia and Herzegovina. 🌲🇧🇦

The obstacles to the certification process identified by the research respondents include:

❓📉 Lack of information about the certification process (41.9%),

🤷‍♂️📚 Lack of knowledge (37.6%),

💸🚫 Lack of financial resources (36.7%),

🤝🌲 Lack of joint initiatives for certification by private forest owner associations (34.8%),

🤔💡 Lack of advisory services (25.2%),

🏡🌲 Size of the property (25.7%),

🗃️🚫 Administrative barriers (10.5%).

This post was made with the support of the project “Misli o prirodi!”, implemented by the Center for the Promotion of Civil Society and financially supported by Sweden and does not necessarily reflect the views of the Center for the Promotion of Civil Society and Sweden.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo