Većina ispitanika istraživanja o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine, provedenog u okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” do sada nije primila podršku države ili relevantnih institucija u svrhu podrške procesu PEFC certificiranja privatnih šuma (89,0%). 🤝🌲

Ispitanici koji su primili pomoć u prethodnom periodu su uglavnom dobijali konsultativnu pomoć kroz rad u asocijacijama privatnih šuma, edukaciju, sadnice, kao i izvjesna novčana i materijalna sredstva za gospodarenje šumama. 💼💡

Većina ispitanika nije prethodno razmatrala opciju certificiranja šuma u njihovom vlasništvu (70,5%), dok je 20% ispitanika razmišljalo o ovoj opciji, ali nisu poduzimali konkretne poteze.

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska, ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

__________________________

The majority of respondents in the research on private forest owners’ awareness of PEFC standards/certification in Bosnia and Herzegovina, conducted within the project “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐍𝐨𝐧-𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐝𝐯𝐨𝐜𝐚𝐜𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐮𝐬𝐭𝐚𝐢𝐧𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢𝐚 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐞𝐫𝐳𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐚” have not received support from the state or relevant institutions to support the PEFC certification process for private forests (89.0%). 🤝🌲

Respondents who received assistance in the previous period mostly received advisory support through work in associations of private forest owners, education, seedlings, as well as certain financial and material resources for forest management. 💼💡

Most respondents had not previously considered the option of certifying their forests (70.5%), while 20% of respondents had considered this option but had not taken concrete steps.

This post was made with the support of the project “Misli o prirodi!”, implemented by the Center for the Promotion of Civil Society and financially supported by Sweden does not necessarily reflect the views of the Center for the Promotion of Civil Society and Sweden.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo