Većina ispitanika istraživanja o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine (BiH) u okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” prepoznaje potencijal procesa certificiranja za unapređenje stanja šumskih resursa u privatnom vlasništvu i smatra da je ovaj proces jako potreban (20,0%) odnosno potreban (43,8%). 🌲💼

U odnosu na njih, 14,3% ispitanika ne pridaje veliki značaj ovom procesu u kontekstu unapređenja stanja privatnih šuma, dok 21,9% ispitanika očigledno nema informacije o ovom procesu da bi mogla donijeti konačni sud o njegovom potencijalu za unapređenje stanja privatnih šuma. 🤷‍♂️❓

Pri obrazlaganju svojih odgovora ispitanici koji smatraju da je certificiranje potrebno ukazuju na to da se certificiranjem:

– u velikoj mjeri povećava mogućnost prodaje drvnih proizvoda na tržištu i izvoz proizvoda na inostrana tržišta. 🌳💹🌍

– uspostavlja bolje i stručnije korištenje šumskih potencijala čime se u konačnici može unaprijediti stanje privatnih šuma. 📈🌲

Ispitanici smatraju da je certificiranje privatnih šuma potrebno da bi se omogućio isti status kao i kod državnih šuma koje su uglavnom certificirane i da bi se harmonizirao upravljački pristup, te omogućilo uključivanje u različite inicijative usmjerene na promociju održivog gospodarenja šumskim resursima. 🤝🌱

Kada je riječ o ispitanicima koji smatraju da certificiranje nije potrebno, svoje stavove podupiru činjenicama da većina vlasnika nije zainteresirana da koristi šumu jer ne mogu ostvariti profit uslijed degradiranosti posjeda i lošije kvalitete zalihe. 📉💰

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo