Rezultati istraživanja o upoznatosti privatnih šumoposjednika sa PEFC standardima/certificiranjem na području Bosne i Hercegovine (BiH) u okviru projekta “𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐏𝐄𝐅𝐂 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐤𝐫𝐨𝐳 𝐮𝐦𝐫𝐞ž𝐚𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐥𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢𝐡 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐣𝐚 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐨𝐝𝐫ž𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐠𝐨𝐬𝐩𝐨𝐝𝐚𝐫𝐞𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐧𝐢𝐦 š𝐮𝐦𝐚𝐦𝐚 𝐮 𝐁𝐨𝐬𝐧𝐢 𝐢 𝐇𝐞𝐫𝐜𝐞𝐠𝐨𝐯𝐢𝐧𝐢” ukazuju na sljedeće:

🔖🌲Ispitanici većinom prepoznaju da korist koja se ostvari od certificiranja prelazi nivo troškova koji su potrebni da bi se dobio certifikat (45,7%). Značajan je broj i onih koji su neutralni po ovom pitanju (42,9%), dok je znatno niži broj onih koji smatraju da su troškovi veći u odnosu na koristi koje se ostvaruju certificiranjem iznosi (11,4%). 💰🌲

🔖🌲Značajan procenat ispitanika (49%) prepoznaje potencijal certificiranja u kontekstu unapređenja stanja privatnih šuma. S druge strane, nije zanemariv niti procenat onih koji nisu uvjereni da bi certificiranje moglo unaprijediti stanje privatnih šuma u BiH (17,6%). 🌳📈

🔖🌲Ispitanici, u velikom procentu (69%) smatraju da bi certificiranje privatnih šuma trebalo biti sufinansirano ili čak finansirano javnim sredstvima. Velika većina ispitanika (80,0%) također smatra da je vlasnicima privatnih šuma potrebno još dodatnih informacija kao i operativna podrška u procesu certificiranja šuma. 🤝📚

🔖🌲Kada su u pitanju efekti certificiranja, većina ispitanika prepoznaje da se certificiranjem može pomoći u zaštiti biodiverziteta i očuvanju ekosistema (67,6%), da se unapređuju tržišne vrijednosti drvnih proizvoda (65,7%), stvara povjerenje kod kupaca drvnih proizvoda (62,9%) i doprinosi dugoročnoj održivosti šumskih resursa (67,6%). 🌿🌍

Ova objava je izrađena uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj objave je isključiva odgovornost Inicijative za šumarstvo i okoliš i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

#MisliOPrirodi#ThinkNature#CPCDba#EmbassyOfSwedenSarajevo